مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک دانیال

مغازه کیش شهرک سفین

-زيربنا 67متر

350م رهن
املاک دانیال07644420080

11/05/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

زيربنا 57متر-قیمت متر مربع 11ميليون

20م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/04/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

-زيربنا 53متر

املاک دانیال07644420080

03/02/1396جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

زيربنا 55متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/10/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

-زيربنا 72متر

20م رهن 5م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/08/1395جزئیات

مغازه کیش بازارهای خدما...

زيربنا 61متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/07/1395جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 55متر- 1خوابه

25م رهن 900ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/04/1395جزئیات