غرفه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

غرفه کیش شهرک صدف

-طبقه 2

100م رهن
املاک دانیال07644420080

17/09/1397جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

20م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/09/1397جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

املاک دانیال07644420080

05/09/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک صدف

20م رهن 5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/08/1397جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

25م رهن 6.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/08/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

طبقه 3-قیمت متر مربع 40تومان

املاک دانیال07644420080

26/07/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 1

20م رهن 8م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/06/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

قیمت متر مربع 55ميليون

10م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

14/06/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 2

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/06/1397جزئیات

غرفه کیش مرجان

-طبقه 1

20م رهن 2.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

10/06/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک صدف

160م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/06/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

200م رهن
املاک دانیال07644420080

11/04/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

10م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/03/1397جزئیات

غرفه کیش مرجان

100م رهن
املاک دانیال07644420080

12/03/1397جزئیات

غرفه کیش متفرقه

قیمت متر مربع 37ميليون

10م رهن 2.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/03/1397جزئیات

غرفه کیش کرانه

قیمت متر مربع 7ميليون

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/02/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک صدف

املاک دانیال07644420080

09/02/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/02/1397جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

100م رهن
املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

10م رهن 16م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/12/1396جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/11/1396جزئیات

غرفه کیش متفرقه

30م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

غرفه کیش متفرقه

10م رهن 5.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/10/1396جزئیات

غرفه کیش بازار چه ها

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

20م رهن 4.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/05/1396جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

24/07/1395جزئیات

غرفه کیش مرجان

50م رهن
املاک دانیال07644420080

27/05/1395جزئیات

غرفه کیش بازارونوس

2خوابه

5م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

31/03/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 4

10م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/02/1395جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-طبقه 1-

850ميليون
املاک دانیال07644420080

01/02/1395جزئیات