غرفه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

غرفه کیش بازارهای تجاری...

100م رهن
املاک دانیال07644420080

23/12/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

16م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/12/1396جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/11/1396جزئیات

غرفه کیش متفرقه

30م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

03/11/1396جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

10م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

غرفه کیش متفرقه

10م رهن 5.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/10/1396جزئیات

غرفه کیش بازار چه ها

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

20م رهن 4.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/09/1396جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

10م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/05/1396جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

24/07/1395جزئیات

غرفه کیش مرجان

50م رهن
املاک دانیال07644420080

27/05/1395جزئیات

غرفه کیش بازارونوس

2خوابه

5م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

31/03/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-طبقه 4

10م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/02/1395جزئیات

غرفه کیش شهرک سفین

-طبقه 1-

850ميليون
املاک دانیال07644420080

01/02/1395جزئیات