غرفه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک دانیال

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 70متر-قیمت متر مربع 60ميليون

150م رهن 15م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/11/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 55ميليون

200م رهن 20م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/11/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای خدمات...

-زيربنا 52متر

30م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/08/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 55متر

10م رهن 6م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/08/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

-زيربنا 62متر

املاک دانیال07644420080

09/06/1395جزئیات

غرفه کیش بازارهای تجاری...

طبقه 1-زيربنا 63متر- نوساز

10م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/03/1395جزئیات

غرفه کیش اداری

-طبقه 2-زيربنا 60متر

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/02/1395جزئیات