رستوران متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

رستوران کیش مرکز شهر

20م رهن 9.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

02/03/1397جزئیات

رستوران کیش شهرک سفین

50م رهن 6.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/12/1396جزئیات

رستوران کیش متفرقه

800م رهن
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات

رستوران شیراز جاده سپید...

100م رهن 25ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/09/1395جزئیات

رستوران کیش مرجان

100م رهن 18م اجاره
املاک دانیال07644420080

13/07/1395جزئیات

رستوران کیش شهرک صدف

17.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/06/1395جزئیات

رستوران کیش مرکز شهر

6ميليارد
املاک دانیال07644420080

10/03/1395جزئیات