اداری متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

اداری کیش مرکز شهر

طبقه 2-قیمت متر مربع 14.5تومان

املاک دانیال07644420080

27/08/1397جزئیات

اداری کیش کرانه

-طبقه 3

12.5ميليون
املاک دانیال07644420080

10/08/1397جزئیات

اداری کیش متفرقه

املاک دانیال07644420080

04/05/1397جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

قیمت متر مربع 7.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/03/1397جزئیات

اداری کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

22/12/1396جزئیات

اداری کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

07/12/1396جزئیات

اداری کیش اداری

املاک دانیال07644420080

25/10/1396جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

90م رهن
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات