اداری متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

اداری کیش مرکز شهر

املاک دانیال07644420080

13/12/1396جزئیات

اداری کیش اداری

املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

اداری کیش متفرقه

املاک دانیال07644420080

02/11/1396جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

90م رهن
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات

اداری کیش اداری

20م رهن 4.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

25/09/1396جزئیات

اداری کیش اداری

10م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

22/09/1396جزئیات

اداری کیش شهرک سفین

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/08/1395جزئیات