اداری متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک دانیال

اداری کیش مرکز شهر

طبقه 4-زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

26/04/1397جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 128متر- نوساز

1ميليارد
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 150متر

املاک دانیال07644420080

12/04/1396جزئیات

اداری کیش مرکزشهر

زيربنا 134متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

08/06/1395جزئیات

اداری کیش اداری

طبقه 2-زيربنا 134متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

06/06/1395جزئیات