اداری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک دانیال

اداری کیش مرکز شهر

-طبقه 2-زيربنا 97متر

20م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/02/1397جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 3-زيربنا 100متر

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

23/08/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 91متر

املاک دانیال07644420080

05/05/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 2-زيربنا 95متر

20م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/07/1395جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 90متر

20م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

10/06/1395جزئیات