اداری متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک دانیال

اداری کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 12ميليون

املاک دانیال07644420080

08/05/1397جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

طبقه 3-زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 10ميليون

60م رهن
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 27متر

50م رهن
املاک دانیال07644420080

07/04/1396جزئیات

اداری کیش اداری

زيربنا 29متر- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

01/03/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 34متر

املاک دانیال07644420080

21/12/1395جزئیات