اداری متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک دانیال

اداری کیش بازارهای خدما...

طبقه 3-زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 10ميليون

60م رهن
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 27متر

50م رهن
املاک دانیال07644420080

07/04/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 43متر

5م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/01/1396جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

-طبقه 2-زيربنا 35متر-سيستم نقشه فلت

املاک دانیال07644420080

26/05/1395جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 2-زيربنا 35متر

10م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

23/05/1395جزئیات