آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

24/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

70م رهن
املاک دانیال07644420080

15/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2

160م رهن
املاک دانیال07644420080

14/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

12/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 7-قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

03/06/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 12-قیمت متر مربع 14.85ميليون

املاک دانیال07644420080

17/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 5-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

17/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

40م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

13/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 8.5تومان

املاک دانیال07644420080

13/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 1خوابه

51م رهن
املاک دانیال07644420080

02/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 3- 2خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

22/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش متفرقه

قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک دانیال07644420080

10/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 4.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

3خوابه

املاک دانیال07644420080

01/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 7.5تومان

املاک دانیال07644420080

23/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

900ميليون
املاک دانیال07644420080

02/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -قیمت متر مربع 6تومان

املاک دانیال07644420080

29/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

30م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.2ميليون

املاک دانیال07644420080

24/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 1- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

24/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 1خوابه -قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک دانیال07644420080

24/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 4- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.6ميليون

املاک دانیال07644420080

21/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-قیمت متر مربع 3.3ميليون

35م رهن 800ت اجاره
املاک دانیال07644420080

07/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

08/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 6- 2خوابه

220م رهن
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-قیمت متر مربع 4تومان

املاک دانیال07644420080

30/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 4خوابه -سن بنا 4سال

280م رهن
املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

سن بنا 4سال

املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-قیمت متر مربع 3.5ميليون

املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 3.6ميليون

املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

2خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 4.7ميليون

املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

3خوابه

20م رهن 4.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

50م رهن 900ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/04/1396جزئیات

آپارتمان نوشهر چلندر

سن بنا 6سال

املاک دانیال07644420080

09/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

21/01/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

املاک دانیال07644420080

22/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

135م رهن
املاک دانیال07644420080

22/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

16/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

قیمت متر مربع 6.8ميليون

املاک دانیال07644420080

04/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

125م رهن
املاک دانیال07644420080

30/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک دانیال07644420080

30/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 3- 1خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

املاک دانیال07644420080

07/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

07/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 8-سيستم نقشه فلت- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9تومان

1ميليارد
املاک دانیال07644420080

13/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

20م رهن 1.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/08/1395جزئیات