آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش مرجان

1خوابه

20م رهن 2.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 2

30م رهن 800ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه

10م رهن 2.4م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 3- 2خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

22/03/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1- 3خوابه

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3- 1خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

30م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

02/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1

10م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

1خوابه

25م رهن 2.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-طبقه 1

5م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-قیمت متر مربع 3.3ميليون

35م رهن 800ت اجاره
املاک دانیال07644420080

07/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 6- 2خوابه

220م رهن
املاک دانیال07644420080

07/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

20م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 4خوابه -سن بنا 4سال

280م رهن
املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

10م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

10م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

2خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 2م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

15م رهن 1.2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

سن بنا 4سال

30م رهن 700ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1

85م رهن 3.6ت اجاره
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

3خوابه

20م رهن 4.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

30/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

97م رهن
املاک دانیال07644420080

16/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

50م رهن 900ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

1خوابه

20م رهن 1.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

23/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

200م رهن
املاک دانیال07644420080

23/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 2-سيستم نقشه دوبلکس

10م رهن 2.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

20/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

27/01/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صفین

1خوابه

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

21/01/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

املاک دانیال07644420080

22/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

135م رهن
املاک دانیال07644420080

22/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش اداری

املاک دانیال07644420080

11/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

125م رهن
املاک دانیال07644420080

30/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

30م رهن 6ت اجاره
املاک دانیال07644420080

30/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

املاک دانیال07644420080

27/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 3

املاک دانیال07644420080

08/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

2خوابه

70م رهن 15ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه

45م رهن 300ت اجاره
املاک دانیال07644420080

06/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

5م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

5م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

03/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

2خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

01/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1- 3خوابه

50م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

20م رهن 1.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

10م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 5-سيستم نقشه فلت- 1خوابه

40م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

08/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

50م رهن
املاک دانیال07644420080

24/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

100م رهن 7.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/07/1395جزئیات