آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 13-زيربنا 236متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 14ميليون

املاک دانیال07644420080

07/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 250متر- 4خوابه

املاک دانیال07644420080

01/05/1396جزئیات

آپارتمان مشهد سیدرضی

-زيربنا 240متر

املاک دانیال07644420080

27/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 210متر- 3خوابه

350م رهن
املاک دانیال07644420080

19/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 450متر-سن بنا 5سال

املاک دانیال07644420080

22/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 1-زيربنا 220متر

املاک دانیال07644420080

14/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 1-زيربنا 240متر

املاک دانیال07644420080

13/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-زيربنا 202متر

املاک دانیال07644420080

13/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 211متر

املاک دانیال07644420080

19/03/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 450متر

900م رهن
املاک دانیال07644420080

22/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 430متر-قیمت متر مربع 10تومان

املاک دانیال07644420080

19/01/1395جزئیات