آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 175متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 160متر

400م رهن
املاک دانیال07644420080

14/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-طبقه 3-زيربنا 160متر

250م رهن
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 164متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

21/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 160متر- 3خوابه

360م رهن
املاک دانیال07644420080

13/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 154متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

150م رهن
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 154متر- 2خوابه

200م رهن
املاک دانیال07644420080

08/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 155متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

22/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 155متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک دانیال07644420080

14/02/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 170متر- 3خوابه

1.2ميليارد
املاک دانیال07644420080

11/02/1396جزئیات

آپارتمان مشهد گل بهار

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز

200ميليون
املاک دانیال07644420080

04/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 156متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

املاک دانیال07644420080

20/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 5-زيربنا 160متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

16/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 157متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

21/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 14-زيربنا 170متر- 3خوابه

2.5ميليارد
املاک دانیال07644420080

20/05/1395جزئیات

آپارتمان کرج متفرقه

طبقه 2-زيربنا 173متر- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1.6ميليون

300ميليون
املاک دانیال07644420080

19/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 3-زيربنا 170متر- 3خوابه

330م رهن
املاک دانیال07644420080

14/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 160متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

10/03/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 1-زيربنا 160متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

املاک دانیال07644420080

10/03/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 5-زيربنا 170متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک دانیال07644420080

22/02/1395جزئیات