آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 140متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

29/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 145متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک دانیال07644420080

27/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 4-زيربنا 132متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

املاک دانیال07644420080

22/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 7-زيربنا 135متر- 2خوابه

350م رهن
املاک دانیال07644420080

11/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک دانیال07644420080

31/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 135متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

09/02/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 145متر- 3خوابه - نوساز

1.1ميليارد
املاک دانیال07644420080

26/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 4-زيربنا 131متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.2ميليون

املاک دانیال07644420080

14/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

-زيربنا 135متر

1.6ميليارد
املاک دانیال07644420080

13/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

-طبقه 3-زيربنا 128متر

املاک دانیال07644420080

30/10/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 3-زيربنا 140متر- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

08/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

-طبقه 1-زيربنا 140متر

140م رهن
املاک دانیال07644420080

08/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 140متر- 2خوابه

130م رهن
املاک دانیال07644420080

01/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 126متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک دانیال07644420080

31/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.1ميليون

املاک دانیال07644420080

27/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 140متر- 2خوابه

160م رهن
املاک دانیال07644420080

22/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 135متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

09/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 6-زيربنا 131متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

املاک دانیال07644420080

14/02/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 150متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

10/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 150متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک دانیال07644420080

26/11/1395جزئیات

آپارتمان اصفهان رباط سو...

طبقه 3-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک دانیال07644420080

12/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 137متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک دانیال07644420080

27/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 8-زيربنا 140متر- 3خوابه

املاک دانیال07644420080

22/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 129متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

11/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس-قیمت متر مربع 2.8ميليون

املاک دانیال07644420080

24/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 2-زيربنا 126متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7تومان

املاک دانیال07644420080

20/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 130متر- 2خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

07/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 128متر-قیمت متر مربع 6.3ميليون

املاک دانیال07644420080

06/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 126متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

12/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 4-زيربنا 131متر- 3خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

01/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 14-زيربنا 136متر- 3خوابه

املاک دانیال07644420080

30/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

-طبقه 1-زيربنا 126متر

140م رهن
املاک دانیال07644420080

04/07/1395جزئیات

آپارتمان کرج میدان امام...

زيربنا 144متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک دانیال07644420080

01/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

-طبقه 3-زيربنا 140متر

50م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

31/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

17/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 150متر- 3خوابه

170م رهن
املاک دانیال07644420080

14/06/1395جزئیات

آپارتمان رشت گلسار

زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز

450ميليون
املاک دانیال07644420080

06/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 130متر- 3خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

28/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 136متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک دانیال07644420080

27/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 131متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

12/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 136متر- 3خوابه

املاک دانیال07644420080

10/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 128متر

250م رهن
املاک دانیال07644420080

19/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 128متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

22/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 140متر- 3خوابه

املاک دانیال07644420080

20/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 4-زيربنا 142متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

13/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 137متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 8.5ميليون

املاک دانیال07644420080

23/01/1395جزئیات