آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک دانیال

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 146متر- 3خوابه

200م رهن 12م اجاره
املاک دانیال07644420080

07/05/1397جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه 7-زيربنا 135متر- 2خوابه

350م رهن
املاک دانیال07644420080

11/04/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 130متر- 3خوابه

20م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

18/01/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 3-زيربنا 140متر- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

08/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

-طبقه 1-زيربنا 140متر

140م رهن
املاک دانیال07644420080

08/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 140متر- 2خوابه

130م رهن
املاک دانیال07644420080

01/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 140متر- 2خوابه

160م رهن
املاک دانیال07644420080

22/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 135متر- 2خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

09/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش اداری

-زيربنا 129متر

املاک دانیال07644420080

24/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

-زيربنا 140متر-سيستم نقشه فلت

20م رهن 4ت اجاره
املاک دانیال07644420080

21/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 126متر- 3خوابه

25م رهن 2.4م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 130متر- 2خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

07/09/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 4-زيربنا 131متر- 3خوابه

250م رهن
املاک دانیال07644420080

01/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 14-زيربنا 136متر- 3خوابه

املاک دانیال07644420080

30/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 7-زيربنا 128متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

28/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

-طبقه 1-زيربنا 126متر

140م رهن
املاک دانیال07644420080

04/07/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

-طبقه 3-زيربنا 140متر

50م رهن 3ت اجاره
املاک دانیال07644420080

31/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

80م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

31/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

120م رهن
املاک دانیال07644420080

17/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 3-زيربنا 131متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

16/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 150متر- 3خوابه

170م رهن
املاک دانیال07644420080

14/06/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 130متر- 3خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

28/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 4-زيربنا 140متر- 2خوابه

80م رهن 1.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 140متر- 3خوابه

100م رهن 5م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/05/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-زيربنا 128متر

250م رهن
املاک دانیال07644420080

19/08/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 130متر- 3خوابه

20م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 140متر- 3خوابه

20م رهن 4.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

05/04/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 140متر- 3خوابه

املاک دانیال07644420080

20/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 140متر- 2خوابه

15ت رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/02/1395جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 140متر- 2خوابه

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

15/02/1395جزئیات