ویلائی رهن و اجاره املاک دانیال

ویلائی کیش شهرک سفین

زيربنا 75متر- 1خوابه

7م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

05/03/1397جزئیات

ویلائی کیش شهرک سفین

-زيربنا 270متر

350م رهن
املاک دانیال07644420080

13/12/1396جزئیات

ویلائی کیش شهرک سفین

زيربنا 70متر- 1خوابه

6م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/12/1396جزئیات

ویلائی کیش شهرک صدف

زيربنا 273متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه

450م رهن
املاک دانیال07644420080

07/12/1396جزئیات

ویلائی کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

30م رهن 500ت اجاره
املاک دانیال07644420080

29/11/1396جزئیات

ویلائی کیش کرانه

3خوابه

300م رهن
املاک دانیال07644420080

28/11/1396جزئیات

ویلائی کیش مرجان

زيربنا 240متر- 3خوابه

350م رهن
املاک دانیال07644420080

11/10/1396جزئیات

ویلائی کیش شهرک سفین

زيربنا 75متر- 1خوابه

7م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

09/10/1396جزئیات

ویلائی کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 110متر- 2خوابه

140م رهن
املاک دانیال07644420080

18/09/1396جزئیات

ویلائی کیش فاز F2

2خوابه

املاک دانیال07644420080

01/09/1396جزئیات

ویلائی کیش مرکز شهر

-زيربنا 210متر-سيستم نقشه دوبلکس

16م رهن 8ت اجاره
املاک دانیال07644420080

24/05/1396جزئیات

ویلائی کیش شهرک سفین

4خوابه

220م رهن
املاک دانیال07644420080

15/05/1396جزئیات

ویلائی کیش مرجان

زيربنا 135متر- 2خوابه

130م رهن
املاک دانیال07644420080

09/03/1396جزئیات

ویلائی کیش کرانه

-زيربنا 103متر

30م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

28/02/1396جزئیات

ویلائی کیش کرانه

زيربنا 160متر- 2خوابه

800ميليون
املاک دانیال07644420080

30/01/1396جزئیات

ویلائی کیش مرجان

زيربنا 150متر- 2خوابه

130م رهن 1.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

28/10/1395جزئیات

ویلائی کیش شهرک صدف

زيربنا 150متر- 3خوابه

230م رهن
املاک دانیال07644420080

12/10/1395جزئیات

ویلائی کیش مرجان

زيربنا 187متر- 3خوابه

50م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

12/10/1395جزئیات

ویلائی کیش کرانه

زيربنا 240متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

230م رهن
املاک دانیال07644420080

21/05/1395جزئیات

ویلائی کیش شهرک صدف

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

220م رهن
املاک دانیال07644420080

10/05/1395جزئیات

ویلائی کیش مرکز شهر

2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

270م رهن
املاک دانیال07644420080

02/08/1395جزئیات

ویلائی کیش مرجان

طبقه 1-زيربنا 63متر- 1خوابه

10م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

17/03/1395جزئیات

ویلائی کیش شهرک صدف

زيربنا 140متر- 2خوابه

40م رهن 4م اجاره
املاک دانیال07644420080

29/02/1395جزئیات

ویلائی کیش شهرک صدف

زيربنا 108متر- 2خوابه

20م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/02/1395جزئیات