مغازه رهن و اجاره املاک دانیال

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه 1-قیمت متر مربع 24ميليون

120م رهن
املاک دانیال07644420080

18/09/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک سفین

300م رهن
املاک دانیال07644420080

03/09/1397جزئیات