غرفه رهن و اجاره املاک دانیال

غرفه کیش شهرک صدف

-طبقه 2

100م رهن
املاک دانیال07644420080

17/09/1397جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

20م رهن 3.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/09/1397جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

املاک دانیال07644420080

05/09/1397جزئیات

غرفه کیش شهرک صدف

20م رهن 5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/08/1397جزئیات

غرفه کیش مرکز شهر

25م رهن 6.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/08/1397جزئیات