اداری فروش املاک دانیال

اداری کیش مرکز شهر

طبقه 2-زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 12ميليون

املاک دانیال07644420080

08/05/1397جزئیات

اداری کیش متفرقه

املاک دانیال07644420080

04/05/1397جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

طبقه 4-زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

26/04/1397جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

قیمت متر مربع 7.5تومان

املاک دانیال07644420080

07/03/1397جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

-طبقه 2-زيربنا 97متر

20م رهن 3.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

26/02/1397جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

طبقه 1-زيربنا 128متر- نوساز

1ميليارد
املاک دانیال07644420080

02/09/1396جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

طبقه 3-زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 10ميليون

60م رهن
املاک دانیال07644420080

24/02/1397جزئیات

اداری کیش شهرک سفین

املاک دانیال07644420080

22/12/1396جزئیات

اداری کیش شهرک سفین

قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

07/12/1396جزئیات

اداری کیش اداری

املاک دانیال07644420080

25/10/1396جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 9ميليون

املاک دانیال07644420080

13/10/1396جزئیات

اداری کیش بازارهای خدما...

90م رهن
املاک دانیال07644420080

12/10/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-طبقه 2-زيربنا 75متر

110م رهن
املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 91متر

املاک دانیال07644420080

05/05/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 150متر

املاک دانیال07644420080

12/04/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 27متر

50م رهن
املاک دانیال07644420080

07/04/1396جزئیات

اداری کیش شهرک سفین

طبقه 3-زيربنا 58متر-قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

09/03/1396جزئیات

اداری کیش اداری

زيربنا 29متر- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

املاک دانیال07644420080

01/03/1396جزئیات

اداری کیش اداری

زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 14.5ميليون

املاک دانیال07644420080

27/01/1396جزئیات

اداری کیش اداری

-زيربنا 34متر

املاک دانیال07644420080

21/12/1395جزئیات

اداری اصفهان چهارباغ

طبقه 2-زيربنا 77متر-قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

12/11/1395جزئیات

اداری کیش شهرک صدف

-زيربنا 330متر

املاک دانیال07644420080

07/10/1395جزئیات

اداری کیش اداری

زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

09/08/1395جزئیات

اداری کیش مرکز شهر

-طبقه 6-زيربنا 110متر

املاک دانیال07644420080

25/07/1395جزئیات

اداری کیش مرکزشهر

زيربنا 134متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

08/06/1395جزئیات

اداری کیش اداری

طبقه 2-زيربنا 134متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک دانیال07644420080

06/06/1395جزئیات

اداری قشم مجتمع الماس

زيربنا 70متر-قیمت متر مربع 7ميليون

املاک دانیال07644420080

28/05/1395جزئیات