آپارتمان رهن و اجاره املاک دانیال

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 1.8م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

24/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2- 2خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

50م رهن 3.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

20/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

طبقه 3- 1خوابه

10م رهن 2ت اجاره
املاک دانیال07644420080

19/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

50م رهن 3م اجاره
املاک دانیال07644420080

08/07/1389جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

1خوابه

40م رهن 2.3م اجاره
املاک دانیال07644420080

11/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

145م رهن
املاک دانیال07644420080

10/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 2خوابه

100م رهن
املاک دانیال07644420080

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1- 1خوابه

10م رهن 1.6م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

2خوابه

160م رهن
املاک دانیال07644420080

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 2

15م رهن 2.5م اجاره
املاک دانیال07644420080

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه 2- 2خوابه

20م رهن 3.2م اجاره
املاک دانیال07644420080

05/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1- 1خوابه

80م رهن
املاک دانیال07644420080

29/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

3خوابه

150م رهن
املاک دانیال07644420080

28/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

1خوابه

10م رهن 1.7م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/08/1397جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2- 2خوابه

10م رهن 2.5ت اجاره
املاک دانیال07644420080

26/08/1397جزئیات